Policy & Resource Partners B.V.
Onze diensten

Advisering

Om verbeteringen aan te brengen in de doelstellingen, de organisatiestructuur, de processen en de workforce is een voorafgaande analyse een noodzaak. Policy & Resource Partners heeft ruime kennis en ervaring in huis om in samenwerking met uw organisatie een Plan van Aanpak te produceren en te implementeren.

Bestuursondersteuning pensioenfondsen

Pensioenfondsen hebben de laatste jaren te maken met lage rentestanden (en dus navenante dekkingsgraden), hogere levensverwachtingen van de deelnemers en toenemend belastende regelgeving van o.a. de toezichthouders van de sector. Pensioenfondsbestuurders, veelal besturend naast een reguliere baan, moeten kunnen focussen op de uitdagingen voor hun fonds. Daardoor onstaat behoefte aan ondersteuning op secretarieel, beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend gebied. Policy & Resource Partners kan die ondersteuning bieden, op maat en op het juiste deskundigheidsniveau.

Business Process Outsourcing (BPO)

Policy & Resource Partners neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de resultaten, de kwaliteit en de continuïteit van een bedrijfsproces of afdeling. Hiertoe wordt een Service Level Agreement gemaakt en worden geselecteerde medewerkers voor de klantorganisatie ingezet. Zij worden aangestuurd vanuit Policy & Resource Partners op basis van de gemaakte afspraken.

HomeBedrijfsprofielOnze dienstenVoor opdrachtgeversPropositiesContactSitemapEnglish